Megile

 

„Pravednici među narodima“

 

Medalja pravednika - avers

Medalja pravednika – avers

Povelja casti

Povelja casti

Medalja pravednika - revers

Medalja pravednika – revers

Pravednicima među narodima nazivaju se nejevreji koji su, po cenu života, spasili Jevreje za vreme nacističkih progona. Država Izrael zvanično je priznala taj naziv u Zakonu o sećanju na mučenike i heroje (Yad Vashem) iz 1953. godine, kojim je uspostavljena ustanova Jad Vašem. Jedan od njenih zadataka je da ovekoveči imena pravednika.

Imenovan je komitet koji razmatra sve predloge o proglašavanju nekog spasioca pravednikom. Postoje četiri ranga priznanja:

  1. Medalja i certifikat (povelja) časti sa pravom sađenja drveta u Aveniji pravednika na Har-ha-Zikaronu – Bregu sećanja, gde je Jad Vašem
  2. Certifikat časti sa pravom sađenja drveta u Aveniji pravednika
  3. Certifikat časti
  4. Pismo priznanja i poštovanja

Počast je odata i pojedinim grupama za njihovu kolektivnu aktivnost (Danski ilegalni pokret, poljska organizacija Žegota itd.)

Jad Vašem je dosad dodelio blizu 16.000 medalja i povelja časti. Uskoro će biti objavljen višetomni leksikon sa imenima svih pravednika, po zemljama u kojima su živeli. O nacionalnosti, veri itd. spasilaca ne vodi se statistika.

Posle raspada bivše Jugoslavije, Jad Vašemova evidencija o pravednicima vodi se po državama naslednicama. Dok nije bilo diplomatskih odnosa između Izraela i Jugoslavije, „Medalje pravednika“ je u ime Jad Vašema uručivao Savez jevrejskih opština Jugoslavije. Od otvaranja Ambasade Izraela u Beogradu 1997. godine, ona je preuzela organizaciju svečanog uručivanja tog odličja. Po podacima dobijenim iz Izraelske ambasade, do danas je 128 gradana Srbije dobilo zvanje pravednika među narodima.

„Medalja pravednika“ je od srebra i kuje se u Jad Vašemu. Na aversu je talmudska izreka: „Onaj ko spase jedan život, spasao je ceo svet“. Takođe, prikazane su mršave ruke koje drže bodljikavu žicu što obmotava globus. Na reversu su Memorijalni hol u Jad Vašemu, na francuskom već pomenute reči iz Talmuda i, na hebrejskom i francuskom, reči: „Zahvalan jevrejski narod“.