Kontakt

Adresa:
Ulica kralja Petra br. 71-a, III sprat
11000 Beograd
 
Kancelarija za rad sa strankama
Lomina 32-34
 
Predsednik Saveza jevrejskih opština
Robert Sabadoš
president@savezjos.org
 
Generalni sekretar
Danijela Danon
office@savezjos.org
tel: 011/2910 -363
 
Glavni urednik „Jevrejskog pregleda“
Stanimir Saša Ristić
bilten@savezjos.org
 
Socijalna služba
Sunčica Prlinčević
sprlincevic@savezjos.org
tel: 011/ 2323- 234
 
 
Kultura
Aron Albahari
aron@savezjos.org
tel: 011/2624- 359