Zakazana Redovna skupština JOB

Veće Jevrejske opštine zakazalo je Redovnu skupštinu JOB za 10. jun 2012. Na dnevnom redu će, između ostalog, biti izveštaji o radu predsednika i Nadzornog odbora kao i usvajanje završnog računa za 2011. i budžeta za 2012. godinu.
Skupština će biti održana u Svečanoj Sali JOB sa početkom u 11. časova.
Uvid u materijal zainteresovani mogu dobiti u prostorijama Opštine od 4. juna.