Srbija vraća matične knjige Savezu

Foto „Večernje novosti“U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava potpisan je, 7. februara, sporazum o vracanju (restituciji) maticnih knjiga, preuzetih svojevremeno radi prepisivanja saglasno Zakonu FNRJ o državnim maticnim knjigama. Sprazum je zakljucen izmedu Republike Srbije, koju je u ime Vlade predstavljao Milan Markovic, ministar za ljudska i manjinska prava i Saveza jevrejskih opština Srbije u ime koga je paraf na sporazum stavio njegov predsednik dr Ruben Fuks.

Maticne knjige su u trenutku preuzimanja bile u vlasništvu SJOS i u smislu Zakona o vracanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, broj 46/06), smatraju se pokretnim stvarima od kulturnog i istorijskog znacaja i prema tome predstavljaju predmet vracanja.
Ovim sporazumom SJOS se obavezuje da preuzete maticne knjige cuva, održava i koristi u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, a Republika Srbija da ce ih sukcesivno vracati, odmah po izradi njihovih kopija i provere ispunjenosti uslova za njihovo adekvatno cuvanje, održavanje i korišcenje u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima.