Cedaka

Jevrejski humanitarni fond „Cedaka“

Na osnovu člana 20. Zaona o zadužbinama, fondacijama i fondovima (Sl. glasnik SRS br. 59/89) i člana 25 13 Statuta Saveza jevrejskih opština Srbije, na 105. sednici Izvršnog odbora SJOS 7. novembra 2010. doneta je odluka o osnivanju Jevrejskog humanitarnog fonda „Cedaka“ sa sedištem u Ulici Kneginje Ljubice 14.

Fond nastavlja tradicije jevrejskih humanitarnih društava: „Jevrejsko žensko društvo“, „Dobrotvor“, „Oneg Šabat i Gemilut hasidim“ i „Bikur holim“.

Cilj Fonda je: organizovanje, promovisanje i distribuiranje pomoći za siromašne i unesrećene ljude prirodnim i drugim katastrofama, davanje socijalne pomoći ugroženim i nezbrinutim članovima Saveza jevrejskih opština Srbije i članovima njihovih porodica i nejevrejima; osnivanje lekarske, apotekarske, smeštajne i sličnih službi radi zbrinjavanja bolesnih, onemoćalih starijih ljudi i dece, članova jevrejske zajednice; osnivanje kuhinja za distribuciju obroka socijalno ugroženim licima; organizovanje tečajeva i seminara za zdravstveno i ekološko prosvećivanje ljudi i unapređivanje kvaliteta života; obezbeđenje sredstava za školovanje i usavršavanje članova jevrejske zajednice i obavljanje i drugih delatnosti sa istom namerom.

Dosadašnji Jevrejski humanitarni fond „Magen David“ vraćen je u nadležnost Jevrejske opštine Beograd na njihov zahtev 

MAGEN DAVID

Jevrejski humanitarni fond „Magen David“

Odlukom Veća Jevrejske opštine Beograd  od 4. marta 1993. godine osnovan je Jevrejski humanitarni fond „Magen David“, koji nastavlja tradiciju jevrejskih humanitarnih društava kakva su bila: Jevrejsko žensko društvo, Dobrotvor, Oneg šabat, Cemilut Hasidim i Bikur holim. Njegovo osnivanje i rad odobreni su rešenjem Ministarstva kulture Republike Srbije i Fond je upisan u Registar.
Za predsednika Jevrejskog humanitarnog fonda „Magen David“ izabran je dipl.ing. Jakov Polak, a za sekretara Miroslav Grinvald.
Svoja osnivačka prava i obaveze Jevrejska opština u Beogradu prenela je na Savez jevrejskih opština 3. marta 2003. godine i od tada radom Fonda rukovodi Miroslav Grinvald.
Osnovni ciljevi Fonda „Magen David“ su organizacija prikupljanja i distribucije pomoći siromašnim i unesrećenim, kako pripadnicima jevrejske zajednice tako i onima koji su izvan nje.
Fond sarađuje sa brojnim dobrotvornim i socijalnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, a posebno značajnu saradnju ostvaruje sa Crvenim krstom Srbije.
Veliku pomoć, od osnivanja 1993. godine, Jevrejski humanitarni fond „Magen David“ i Savez jevrejskih opština Srbije imaju od jevrejskih humanitarnih organizacija JOINT (American Jewish Joint Distribution Committee) iz Njujorka i WJR (World Jewish Relief) iz Londona.

Odlukom Veća Jevrejske opštine Beograd  od 4. marta 1993. godine osnovan je Jevrejski humanitarni fond „Magen David“, koji nastavlja tradiciju jevrejskih humanitarnih društava kakva su bila: Jevrejsko žensko društvo, Dobrotvor, Oneg šabat, Cemilut Hasidim i Bikur holim. Njegovo osnivanje i rad odobreni su rešenjem Ministarstva kulture Republike Srbije i Fond je upisan u Registar.
Za predsednika Jevrejskog humanitarnog fonda „Magen David“ izabran je dipl.ing. Jakov Polak, a za sekretara Miroslav Grinvald.
Svoja osnivačka prava i obaveze Jevrejska opština u Beogradu prenela je na Savez jevrejskih opština 3. marta 2003. godine i od tada radom Fonda rukovodi Miroslav Grinvald.
Osnovni ciljevi Fonda „Magen David“ su organizacija prikupljanja i distribucije pomoći siromašnim i unesrećenim, kako pripadnicima jevrejske zajednice tako i onima koji su izvan nje.
Fond sarađuje sa brojnim dobrotvornim i socijalnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, a posebno značajnu saradnju ostvaruje sa Crvenim krstom Srbije.
Veliku pomoć, od osnivanja 1993. godine, Jevrejski humanitarni fond „Magen David“ i Savez jevrejskih opština Srbije imaju od jevrejskih humanitarnih organizacija JOINT (American Jewish Joint Distribution Committee) iz Njujorka i WJR (World Jewish Relief) iz Londona.

Takođe, Jevrejski humanitarni fond „Magen David“ dostavljao je pomoć u hrani, odeći, lekovima i sanitarnom materijalu, u vanrednim uslovima kriznog perioda 1993-1996 godine, članovima jevrejske zajednice u Republici Srpskoj – Banjaluci, Doboju i Tesliću.
Od značajnih projekata koje je Fond posredstvom jevrejske humanitarne organizacija  JOINT realizovao izdvajamo: otvaranje Škole opismenjavanja Roma u Obrenovcu, opremanje Kompjuterskog kabineta u Osnovnoj školi „Braća Baruh“ na Dorćolu u Beogradu, uručivanje ugostiteljske opreme prihvatnom centru za izbeglice u Rači Kragujevačkoj i izradu nameštaja u Domu za decu ometenu u razvoju „Srce u jabuci“ u Jabuci.
I danas, deceniju i po od osnivanja, skladu sa svojim mogućnostima, koje u najvećoj meri zavise od pomoći dobijene od međunarodnih jevrejskih organizacija, „Magen David“ radi ne odstupajući od plemenitih ciljeva osnivača da uvek, kada za tim postoji potreba, pritekne u pomoć svim ljudima u nevolji bez obzira na to kojoj veri ili naciji pripadaju. Da je u tome uspešan svedoče brojna pisma, zahvalnice i priznanja na koje su njegovi vredni aktivisti s pravom ponosni.