Obaveštenje u vezi sa zakonom o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika

Savez jevrejskih opština Srbije objavljuje evidenciju vraćene imovine za 2017. na osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika. Ujedno sa evidencijom, objavljuje i listu zaključenih ugovora o zakupu imovine, više detalja možete pronaći na linku.

Jevrejske opštine Zemun, Novi Sad, Sombor i Niš, na osnovu pomenutog Zakona nisu ostvarile nikakvu imovinu i shodno tome ne ostvaruju prihode.

Pored navedenog, Savez objavljuje i tabelu (zaključno sa 13. 9. 2018.) Savezovog programa obeštećenja žrtvama Holokausta koje su pretrpele nacistički progon na teritoriji Republike Srbije. Više na linku.

Datum objavljivanja: 30. 6. 2018.

Poslednje ažuriranje tabela: 13.11.2018.