Važno obaveštenje

Anketa

Poštovani članovi zajednice,

prošlo je, nažalost, 25 godina odkako je poslednji put urađena pregledna anketa koja je obuhvatala demografske, socijalne kao i za zajednicu specifične pokazatelje. Iako je veoma velik protok vremena između dve ankete rezultati će biti poredivi i neki zaključci o njihovoj dinamici će se moći doneti.

Cilj ankete je da se sagledaju opšti demografski podaci kao što su natalitet, mortalitet, prosečna starost, polna distribucija, sklapanje brakova, trajanje i sudbina brakova, broj razvoda i broj ponovnog sklapanja brakova i njihovo trajanje. Ovi podaci biće obogaćeni detaljima kao što su na primer: dob u trenutku sklapanja braka, dob roditelja u trenutku rađanja dece, odnos starosti bračnih partnera i slični podaci.

Drugi cilj ankete je da se utvrde socijalni parametri kao što su obrazovanost, zaposlenost, ekonomski položaj, stambeni uslovi, zdravlje članstva i dr.

Treći cilj ankete je da utvrdi specifične činjenice od značaja za zajednicu kao što su jevrejsko poreklo, odnos prema jevrejstvu kao religiji i kao tradiciji, stepen interesa za jevrejstvo, uključenost u život zajednice i pasivno i aktivno, zainteresovanost roditelja da decu vaspitavaju kao pripadnike zajednice i slično.

Smatramo anketu važnom, posebno u trenutku očekivanog poboljšanja ekonomskog položaja zajednice u narednim godinama i mogućnosti unapređenja rada zajednice, jer će analiza podataka ukazati na potrebe i imati uticaja na usaglašavanje politike prema tim potrebama.

Poštovani članovi zajednice,

kao prilog biltenu naći ćete UPITNIKE . Pročitajte ih, razmislite o odgovorima, ali ih NEMOJTE POPUNJAVATI. U narednom periodu ( leto-jesen ) kontaktiraće Vas KOORDINATORI ANKETE i sa Vama, prema Vašem vremenu dogovoriti posetu ANKETARA koji će na osnovu Vaših odgovora popuniti upitnike. Popunjene upitnike anketari unose u istovetnu elektronsku bazu podataka. Od tog momenta podaci prestaju da budu vezani za Vaša imena i postaju opšti podaci za statističku obradu.

Koordinatori ankete, anketari i autor statističke obrade su članovi zajednice od poverenja. Podatke koje dobiju od Vas, a vezane za Vaše ime, obavezni su da čuvaju kao poverljive. Materijal će biti, kao poveljiv čuvan u arhivu Jevrejskog Istorijskog Muzeja, a u elektronskoj formi u kasi SJOS. Svi podaci biće dostupni samo licima, koje ovlasti Izvršni Odbor Saveza, Javni će biti samo statistički podaci koji neće biti vezani za lični identitet ispitanika.

Molimo Vas da sarađujete sa anketnom ekipom i doprinesete brzini i tačnosti sprovođenja ankete.

Dr Ruben Fuks

predsednik Saveza Jevrejskih Opština Srbije