U štampi “Jevrejska čitaonica u Beogradu”

Početkom oktobra 2016. godine, u izdanju ugledne izdavačke kuće Čigoja štampa iz Beograda, izaći će iz štampe knjiga “Jevrejska čitaonica u Beogradu 1929-1941” autora Radivoja Davidovića. Rukopis je nagrađen na prošlogodišnjem Nagradnom konkursu Saveza jevrejskih opština Srbije. Knjiga će imati 200 strana I biće ilustrovana sa 60 kvalitetnih fotografija i crteža.

Recenzent knjige je književnik Filip David.

Iz sadržaja:

Jevrejska čitaonica odigrala je veliku ulogu u kulturnom životu beogradskih Jevreja između dva svetska rata. U njoj je organizovan veliki broj popularnih predavanja koja će biti prezentovana u knjizi o najpoznatijim ličnostima iz jevrejske nauke, kulture, istorije i drugih oblasti (Ezra, Isaija, Mojsije, Eseni, Hasidi, Mozes Majmonides, Mozes Mendelson, Baruh Spinoza, Hajnrih Hajne, Hajim Bjalik, Sabataj Cevi, Baal Šem Tov, Ajnštajn, Dizraeli, Drajfus, Arnold Šenberg. Žorž Klemanso, Maks Liberman, David Frišman, Julije Filon Aleksandrijski, Leon Koen, Herman Koen i drugi.

Objavljivanje knjige  finansijski je pomogla Kulturna i humanitarna Fondacija Sabitaj Buki Finci.