Sednica Komisije za Staro sajmište

Komisije za Staro sajmište grada Beograda održala je 9. decembra sednicu. Na njoj je dat detaljan izveštaj o imovinsko-pravnom statusu dela objekata za koje postoje odobrena sredstva za rekonstrukciju. Takođe, odlučeno je da se u saradnji sa odgovarajućim ministarstvima utvrdi pravni okvir realizacije Memorijalnog centra Staro sajmište. Obaveza je članova da Komisiji predlože ličnosti za članove Međunarodnog savetodavnog tela za Staro sajmište.

Od strane SJOS predloženi su dr Efraim Zurof i predstavnik Jad Vašema (na predlog predsednika Komisije Jovana Ćulibrka). Savez je predložio i predstavnike Šoa memorijala iz Pariza i Memorijalnog centra iz Berlina. Predložen je i Daglas Davidson, do skora aktivan u telima za memorijalizaciju Holokausta na funkciji Special Envoy for Holocaust Issues, ili, kao alternativa njemu, Nikolas Din koji ga je na toj funkciji nasledio, zatim Rut Elen Gruber, predsednica Jewish Heritage Europe i ser Andrju Berns, trenutni predsednik ICHRA ex officio.