Puč kao metod rada

Grupa građana koja je 1. jula ove godine, u prostorijama Jevrejske opštine Beograd, održala „Vanrednu izbornu skupštinu SJOS“, u isto vreme kad legalni Savez jevrejskih opština Srbije drži Vanrednu skupštinu, počela je da šalje saopštenja za medije. Lažno se predstavljajući kao Savez JOS, navodi netačne podatke kao opravdanje za pokušaje nasilnog rušenja krovne organizacije jevrejske zajednice, čime obmanjuje javnost i, posredno, nanosi štetu Republici Srbiji.

Srbija je jedina država koja je donela Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika. Ovim zakonom obavezala se da jevrejskoj zajednici (Savezu) 25 godina uplaćuje dinarski ekvivalent od 950.000 evra i vrati nepokretnu i pokretnu imovinu porodica stradalih u Drugom svetskom ratu. Srbija je tako postala uzor, model po kojem treba da postupe i druge države i na to može da bude ponosna.

Međutim, čim se pojavi novac, isplivaju na površinu, takoreći niotkud, tipovi koji nemaju ni ljudsku ni profesionalnu težinu, ali imaju velike ambicije. Isto kao u disfunkcionalnim porodicama, počinju svađe oko para – plena. U tome prednjači, postaje vođa, uprava Jevrejske opštine Beograd. Od momenta kad je izabrana (15. oktobra 2017), počinje da juriša na Savez, osporavajući izbor predsednika, zamenika predsednika i tri člana Izvršnog odbora, znajući da u njima nikad neće imati saveznike za grubu otimačinu. Svi osporeni funkcioneri su izabrani, ili im je potvrđen izbor, na redovnoj Skupštini Saveza 27. septembra 2017. i samo skupština može da ih opozove ili smeni.

JO Beograd traži partnere jer su za sazivanje Vanredne skupštine, na osnovu Statuta Saveza, potrebne tri opštine. Prvo su to bile JO Zemun i JO Kikinda. Računali su i računali – ali nije bilo većine delegata koji bih podržali. Uoči već zakazane skupštine, odustali su.

Zato je JO Beograd počela naglo i u velikom broju da učlanjuje nove ljude, jer se na osnovu broja članova izračunava broj delegata za skupštinu. Od septembra 2017. do juna 2018. JOB se uvećala za 949 članova, što je oko 4 člana dnevno sa sve vikendima i praznicima! Stigli su tako do broja za koji misle da im je dovoljan. Umesto JO Kikinda, uskočila je JO Priština i vodvilj od 1. jula mogao je da počne!

Glavni glumci su oprobana, uigrana ekipa. Ti ljudi već su organizovali jedan puč – 28. 08. 2011. Tada im je meta bila Opština. Razvalili su bravu, uleteli i doveli obezbeđenje. Trajali su dva meseca, izgubili na izborima i nestali, sa sve opštinskom dokumentacijom koju do danas nisu vratili u celosti. Zahvaljujući sadašnjoj vladajućoj garnituri, vratili su se na velika vrata i čine okosnicu današnje uprave Jevrejske opštine Beograd.

Puč je njihov metod rada. Znaju da mirnim, legalnim putem ne mogu ništa da postignu.Nisu gadljivi na iznošenje netačnih, neistinitih podataka. Nije potrebno braniti se od optužbi za kršenje Statuta, nenamensko trošenje sredstava, nalaza revizora… jer za sve postoje dokumenti koji govore suprotno, a neki su postavljeni na sajt Saveza (legalnog, da ne bi bilo zabune). Dakle, sve je podložno proveri.

Odakle, onda, tolika potreba da se osvoji Savez? Da se ne bavimo spekulacijama. Po Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koji nemaju živih zakonskih naslednika, novac se uplaćuje Savezu, a njegov Izvršni odbor ga raspoređuje na Zakonom propisan način.

U Izvršnom odboru sedi dvadesetčetvoro odgovornih ljudi, koji o tome odlučuju i ovaj posao shvataju vrlo ozbiljno. Sem Izvršnog, Savez ima i Nadzorni odbor. Zašto nekolicina ljudi želi da otera sve legalno izabrane predstavnike jevrejske zajednice i time ostvari potpunu kontrolu nad svim sredstvima? Nadamo se da njihovi mentori i zaštitnici izvan jevrejske zajednice znaju da prepoznaju granicu preko koje nije zdravo preći.