Odobreni projekti za finansiranje prema pozivu Saveza jevrejskih opština Srbije za 2018. godinu

Na osnovu člana 22. stav 1.tačka 2, i člana 29. stava 2, Statuta Saveza jevrejskih opština Srbije koji je usvojen na sednici Skupštine 17. 03.2013. godine, Izvršni odbor Saveza na 142. sednici održanoj dana 21. 10.2018. godine, doneo je sledeću :

O D L U K A

I.O. u celosti usvaja predlog Komisije za odabir i finansiranje projekata i donosi odluku da odobri sledeće iznose za projekte Saveza po pozivu za 2018. godinu:

1.Finansiranje naučno-istraživačkih projekata i izdavanje publikacija u vezi sa Holokaustom i drugim zločinima nacista i njihovih saradnika u 2018. godini

1.   Jevreji Novog Pazara i okoline (istraživanje priprema i štampa knjige) (Mento Mentović  300.000
2. „Dokumentarni filmovi na temu „Logorski dnevnik Boriške Štark“ i „Hladni krematorijum Ebenzea“” (Belafons) 856.000
3. Mapiranje Holokausta – logor Topovske šupe  500.000
4. Srpsko izdanje knjige Stejna Vervata – Holokaust, War and Transnational Memory: Testimony from Yugoslav and Post – Yugoslav Literature (Institut za filozofiju) 240.000
5. Život Jevreja u Beloj Crkvi pre Holokausta i sam početak Holokausta (1933-1941) 390.000
6. Dokumentovanje Holokausta na prostoru srpskog dela Srema (Šid) 83.640
7. Drugo dopunjeno izdanje foto-monografije JEVREJSKI ISTORIJSKI MUZEJ U BEOGRADU (JIM) 370.712
8. Obrada arhivske građe Jevrejske opštine Novi Sad iz 1945-46 godine (JONS) 200.000

2. Finansiranje projekata u vezi sa izučavanjem i dokumentovanjem perioda Holokausta u Srbiji i obeležavanjem značajnih datuma iz perioda Holokausta i komemoracijama u Republici Srbiji za 2018. godinu

1. Da se nikad ne zaboravi, Holokaust, da se nikad ne ponovi – muzika piše sećanja, protiv predrasuda, diskriminacije, Antisemitizma, rasizma, ksenofobije..za toleranciju (Srpsko – jevrejsko pevačko društvo)  350.000
2. Izrada bibliografije naučnih radova o nacističko – ustaškom koncentracionom logoru Zemun na starom Sajmištu (1941-1944)  353.400
3. Odlazak – april 1944  350.000
4. Adresat nepoznat (Stefan Sablić)  798.000

3. Finansiranje projekata održavanja tradicije i kulturnih manifestacija Jevreja u Srbiji za 2018. godinu

1. Korak napred 2018 (JOZR)  370.000
2. Snimanje audio CD-a (Hašira)  200.000
3. Godišnji koncert folklorne grupe Ma’ajan  200.000
4. Jevrejska osnovna škola u Novom Sadu 245.000
5. Jevrejska škola u Subotici – nastanak i nestanak  370.000
6. Midraša (Haver Srbija) 500.000
7. Zbirka poezije tri autorke iz Izraela i Srbije na hebrejskom i srpskom jeziku 175.000