JEVREJSKA OPŠTINA BEOGRAD

Kompletna prezentacija na:
http://www.jobeograd.org/

KONTAKT: sekretar@jobeograd.org

11.02.2011

Dragi članovi i prijatelji Jevrejske opštine Beograd,

Podsećamo vas da sekcija za hebrejski jezik, 
Jevrejske opštine Beograd 
formira nove početne grupe, počev od 15.02.2011.

Zainteresovani polaznici mogu se javiti na telefon:
011-2180-939 ili 011-2624-289
.

Jevrejska opština Beograd

Nela Papić- koordinator kurseva

Istorija

Prva jevrejska opstina u Beogradu sa upravom koja ima svetovnu vlast nad beogradskim Jevrejima formirana je 1866. godine. Njen prvi predsednik bio je Jahiel Ruso. Opstina se nalazila u Solunskoj ulici u zgradi sagradjenoj 1850 koja je poznata pod nazivom Stari dom ili Jevrejska skola. Novi dom Jevrejske sefardske opstine sagradjen je 1928 u Kralja Petra 71. Zemjiste su poklonili jevrejski dobrotvori bracni par Mate i Rahila Levi kako za zgradu tako i za sinagogu u Cara Urosa – Bet Israel.

JOB Danas

STALNA TELA:

Zenska sekcija

Sekcija Boraca i zatocenika

Omladinski klub ima svoj web sajt

Sportsko drustvo Makabi

Hor Braca Baruh – link sa proslave 125 godina
Plesna grupa „Nahar Haesh“ ima svoj web sajt

Pozoriste „Kralj David“ – link na predstavu u Novom Sadu

Sekcija za hebrejski jezik

 

POMOCNA TELA – komisije:

Finansijska

Oneg Shabat (Verska sekcija) uskoro web sajt Sinagoge

Komisija za kulturu

Socijalna

Investicije i odrzavanje

Zastita

Pravna

Memorijalna komisija

Hevra kadisa – zaduzena za staranje o jevrejskom groblju

Popisna komisija

komisija za fizicko tehnicku i protivpozarnu zastitu

Stambena komisija