Izveštaj nezavisnog revizora o nalazima činjeničnog stanja usklađenosti izveštaja o upravljanju prihodima ostvarenih po osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika sa zakonom za period od 01.1.-31.12.2017.

Savez jevrejskih opština objavljuje Izveštaj nezavisnog revizora o nalazima činjeničnog stanja usklađenosti izveštaja o upravljanju prihodima ostvarenih po osnovu Zakona o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika za zakonom za period od 01.1.-31.12.2017. Više detalja možete pronaći na linku