INFORMACIJE ZA ČLANOVE ZAJEDNICE – POTENCIJALNE USELJENIKE U IZRAEL

DOKUMENTA POTREBNA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ALIJU

 1. Kopija lične karte podnosioca zahteva i supruge
 2. Rodni listovi podnosioca zahteva, supruge i dece
 3. Venčanica – Uverenje o razvodu za oba supružnika
 4. Uverenje iz policije da nisu osuđivani ili da se protiv njih ne vodi krivični postupak (za oba supružnika)
 5. Venčanica roditelja
 6. Majčin rodni list
 7. Očev rodni list
 8. Umrlica majke i potvrda iz jevrejske opštine gde je sahranjena
 9. Umrlica oca i potvrda iz jevrejske opštine gde je sahranjen
 10. Venčanica babe i dede
 11. Rodni list babe po majci
 12. Rodni list dede po majci
 13. Rodni list dede po ocu
 14. Rodni list babe po ocu
 15. Umrlica i uverenje o mestu sahranjivanja babe po majci
 16. Umrlica i uverenje o mestu sahranjivanje babe po ocu
 17. Umrlica i uverenje o mestu sahranjivanja dede po majci
 18. Umrlica i uverenje o mestu sahranjivanja dede po ocu
 19. Uverenje o progonu tokom rata
 20. Ako po tom osnovu dobija neko obeštećenje – priložiti rešenje
 21. Raspoloživa dokumentacija iz jevrejske opštine – potvrda o članstvu
 22. Raspoloživa dokumenta o rođacima koji žive u Izraelu
 23. Školska uverenja u kojima je navedena nacionalna/verska pripadnost ili druga dokumenta u kojima je navedena nacionalna/verska pripadnost).
 24. Uverenje o zdravstvenom stanju, kod lekara opšte prakse ili domu zdravlja
 25. Jedna fotografija
 26. Popuniti upitnik – Sohnuta – The Jewish Agency for Israel (formular se može dobiti u Savezu JOS kod Miroslava Grinvalda)

POTREBNO JE DA DOKUMENTA O JEVREJSKOM POREKLU BUDU ŠTO STARIJEG DATUMA

 

Napomene:

 • Ako je među onima koji traže iseljenje dete razvedenih roditelja, potrebna je izjava drugog roditelja da se tome ne protivi
 • Ako je među onima koji traže iseljenje maloletna osoba, koja ima staratelja, potrebna je overena izjava (dva svedoka) staratelja da se ne protivi iseljavanju
 • Onima koji nameravaju da nastave školovanje, pored navedenih dokumenata, potrebna je maturska diploma sa overenim prevodom (engleski ili hebrejski). Ako učenik ove godine treba da maturira dovoljne su ocene sa polugodišta

 

RAZGOVOR

Nakon pribavljanja dokumenata potrebno je obaviti razgovor sa predstavnicima Sohnuta.

Molimo da za tu priliku ponesete sa sobom navedena dokumenta, popunjene formulare, svedočanstva i, takođe, ime, adresu i broj telefona rođaka u Izraelu.

Potreban je i tačan datum prethodnih poseta Izraelu.

 • Informacije o useljenju u Izrael možete dobiti na veb sajtu:www.jewishagency.org
 • Opšte informacije o nalaženju posla u Izraelu:www.alijahjobcenter.org
 • Za informacije i zakazivanje intervjua sa predstavnikm Sohnuta javite se Miroslavu Grinvaldu na telefon Saveza JOS br. ++381 11 2621 837