Globalni forum mladih

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) u saradnji sa fondom Zapadnog Balkana organizuje 6. Globalni Forum mladih ECPD koji će biti održan od 27. do 28. oktobra u Skupštini grada Beograda.

Tema ovogodišnjeg Foruma će biti „Uloga i moć mladih u budućnosti“ na kojima će se diskutovati o :

- Suočavanju stanovništva sa pretnjama nove ere
- Razumevanju drugih – tolerancija, različitost, jednakost i saradnja
- Nezaposlenosti mladih – izazovi i mogućnosti

Više informacija o programu Globalnog foruma možete pronaći na linku. Obrazac za prijavu za učešće možete preuzeti sa linka.

Popunjeni obrazac je potrebno poslati do 27. 8. 2018. na email adresu: info@ecpdorg.net ili na office@ecpd.org.rs.