62. nagradni konkurs SJOS

Savez jevrejskih opština Srbije raspisuje

62. nagradni konkurs za radove sa jevrejskom tematikom iz oblasti:

- KNJIŽEVNOST  (roman, pripovetka, pesma)

- NAUČNI RAD

- MEMOARI I HRONIKE

Žiri dodeljuje ukupno tri nagrade s tim što može odlučiti da nagrade dodeli i drugačije.

Radove slati na srpskom ili srodnim jezicima, kucane mašinom ili na kompjuteru, u dva primerka koji se ne vraćaju.

Autori ne mogu konkurisati sa radovima koji su već objavljeni ili nagrađeni na nekom drugom konkursu.

Radovi se potpisuju šifrom i dostavljaju uz drugi zatvoreni koverat sa razrešenjem šifre.

Krajnji rok za podnošenje radova je 31. avgust  2018.

Rezultati konkursa biće objavljeni u listu „Politika“ krajem novembra 2018.

Radove slati na adresu:

Savez jevrejskih opština Srbije (za Nagradni konkurs)

Kralja Petra 71 a/ III, POB 30, 11000  BEOGRAD